Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 7.6.2023

Poskytovatel:  Oblastní charita Rokycany


právnická osoba ČR
 
 

48380199 
 

 
 

721 - Církve a náboženské společnosti
 

náměstí Josefa Urbana 52, Střed, 337 01 Rokycany 1
 
ředitel: Ing. Alena Drlíková
 

telefon mobilní 776 760 331
telefon 371 726 129
e-mail ochrokycany@seznam.cz
web www.charitarokycany.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Byt sv. Lukáše


Mgr. Jana Kovářová, MBA
 

Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Noclehárny (6519403)
 

Domov pro seniory


Mgr. Jana Kovářová, MBA
 

Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Domovy pro seniory (5406409)
 

Krizové zařízení pro ženy


Mgr. Jana Kovářová, MBA
 

Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Azylové domy (5576205)
 

Oblastní charita Rokycany


Ing. Marie Dušková
 

Dělostřelců 1251, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Denní stacionáře (4854742)
Sociálně terapeutické dílny (7297203)
 

Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením


Mgr. Jana Kovářová, MBA
 

Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Osobní asistence (4815976)
 

Poskytované služby:

Denní stacionáře (4854742)


ambulantní
 

od 1.3.2009
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
 


 • počet klientů - 6
  • okamžitá kapacita (6 klientů/3 asistentky)
 

pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 16:00
sobota:
neděle:
 


telefon: mobilní 731 646 980
telefon: 371 594 970
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 

Osobní asistence (4815976)


terénní
 

od 1.1.2007
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 


 • počet klientů - 6
  • Jedná se o okamžitou kapacitu. Měsíční kapacita je 26 klientů.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 371 726 129
telefon: mobilní 776 760 331
telefon: 734 435 091
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 

Domovy pro seniory (5406409)


pobytové
 

od 1.1.2009
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 12
  • Jedná se o okamžitou kapacitu.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 371 726 129
telefon: 731 646 981
telefon: 371 594 641
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 

Sociálně terapeutické dílny (7297203)


ambulantní
 

od 1.3.2009
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
 


 • počet klientů - 6
  • okamžitá kapacita ( 6 klientů/3 asistentky)
 

pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 16:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 731 646 980
telefon: mobilní 776 760 331
telefon: 371 594 970
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 

Noclehárny (6519403)


ambulantní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby bez přístřeší
  • noclehárna pro muže bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • pachatelé trestné činnosti
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
 


 • počet lůžek - 6
  • Jedná se o okamžitou kapacitu.
 

pondělí: do 8:00, od 17:00
úterý: do 8:00, od 17:00
středa: do 8:00, od 17:00
čtvrtek: do 8:00, od 17:00
pátek: do 8:00, od 17:00
sobota: do 8:00, od 17:00
neděle: do 8:00, od 17:00
 


telefon: 371 726 129
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 

Azylové domy (5576205)


pobytové
 

od 1.11.2015
 

 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 

bez omezení věku
 


 • počet lůžek - 9
  • okamžitá kapacita Kapacita je pro 6 žen a 3 děti.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 776 760 331
e-mail: ochrokycany@seznam.cz
web: www.charitarokycany.cz
 
Technické zabezpečení