Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 24.5.2022

Poskytovatel:  Sociální služby města Žďár nad Sázavou


právnická osoba ČR
 
 

43379168 
 

 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
 
ředitel: Mgr. Václav Šerák
 

telefon 733611477
e-mail reditelstvi@socsluzbyzdar.cz
web www.socsluzbyzdar.cz
datová schránka 9u9me4q
 

Zařízení poskytovatele:

Azylová ubytovna pro muže


Ing. Bc. Jitka Jílková
 

Brodská 1905/33, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Azylové domy (9794876)
 

Dům klidného stáří


Kateřina Košťálová, DiS.
 

Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Domovy pro seniory (3875788)
 

ESKO


Mgr. Karolína Máčelová
 

Okružní 925/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (7029718)
 

Odlehčovací služba


Mgr. Kateřina Matoušková
 

Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Odlehčovací služby (7812093)
 

Pečovatelská služba


Ivana Doležalová
 

Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pečovatelská služba (3612996)
 

Pečovatelská služba


Ivana Doležalová
 

Libušínská 2284/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pečovatelská služba (3612996)
 

Pečovatelská služba


Ivana Doležalová
 

Haškova 2171/12, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pečovatelská služba (3612996)
 

Pečovatelská služba


Ivana Doležalová
 

Libušínská 204/13, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pečovatelská služba (3612996)
 

Seniorpenzion


Mgr. Ivana Dvořáková
 

Horní 1692/32, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Domovy se zvláštním režimem (4016423)
 

Stacík


Zdeňka Štefáčková Chybová, DiS.
 

Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Denní stacionáře (3255669)
 

Terénní program


Bc. Monika Navrátilová
 

Brodská 1905/33, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Terénní programy (9034419)
 

Poskytované služby:

Domovy pro seniory (3875788)


pobytové
 

od 1.11.1997
 

 • senioři
 

dospělí (60 - 64 let) mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 54
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 725959341
e-mail: vedouci.dks@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Domovy se zvláštním režimem (4016423)


pobytové
 

od 1.9.2008
 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři
  • Osoby trpící stařeckou nebo jinou demencí
 

dospělí (40 - 64 let) mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 40
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 723971754
e-mail: vedouci.dzr@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Azylové domy (9794876)


pobytové
 

od 1.7.1992
 

 • osoby bez přístřeší
  • muži (soběstační)
 

mladí dospělí (18 - 26 let) dospělí (27 - 64 let) mladší senioři (65 - 80 let)
 


 • počet lůžek - 24
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 778548487
e-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (7029718)


ambulantní, terénní
 

od 1.1.1993
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 

Ambulatní forma služby: - děti předškolního věku (6 - 7 let) - mladší děti (7 - 10 let) - starší děti (11 - 15 let) - dorost (16 - 18 let) - mladí dospělí (19 - 20 let). Terénní forma služby: - děti předškolního věku (6 - 7 let) - mladší děti (7 - 10 let) - starší děti (11 - 15 let) - dorost (16 - 18 let) - mladí dospělí (19 - 26 let)
 


 • počet klientů - 15
  • max. okamžitá kapacita (max. okamžitá kapacita při skupinové činnosti nebo v případě konání akce pro uživatele v terénu - 30 klientů).
 

pondělí: 12:00 - 15:00 - provozní doba září až červen - děti 1. stupeň ZŠ (prázdniny 9:00 - 12:00), 15:30 - 18:00 - provozní doba září až červen - 2. st. ZŠ, SŠ (prázdniny 13:00 - 16:00)
úterý: 12:00 - 15:00 - provozní doba září až červen - děti 1. stupěň ZŠ (prázdniny 9:00 - 12:00), 15:30 - 18:00 - provozní doba září až červen - 2. st. ZŠ, SŠ (prázdniny 13:00 - 16:00)
středa: 12:00 - 15:00 - provozní doba září až červen - děti 1. stupeň ZŠ (prázdniny 9:00 - 12:00), 15:00 - 16:00 - provozní doba září až červen - individuální konzultace
čtvrtek: 12:00 - 15:00 - provozní doba září až červen - děti 1. stupeň ZŠ (prázdniny 9:00 - 12:00), 15:30 - 18:00 - provozní doba září až červen - 2. st. ZŠ, SŠ (prázdniny 13:00 - 16:00)
pátek: 12:00 - 14:30 - provozní doba září až červen - děti 1. stupeň ZŠ (prázdniny 9:00 - 12:00), 15:00 - 17:00 - provozní doba září až červen - 2. st. ZŠ, SŠ
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 8
  • ma. okamžitá kapacita (max. okamžitá kapacita v případě konání akce pro uživatele - 20 klientů). Terénní forma služby je poskytována na území města Žďár nad Sázavou.
 

pondělí:
úterý:
středa: 15:30 - 18:00 - provozní doba září až červen (provozní doba o prázdninách 13:00 - 16:00)
čtvrtek:
pátek: 13:00 - 16:00 - o prázdninách
sobota:
neděle:
 


telefon: 725959358
e-mail: terenni.pracovnik@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Denní stacionáře (3255669)


ambulantní
 

od 1.7.1992
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 

- děti předškolního věku (3 - 6 let) - mladší děti (7 - 10 let) - starší děti (11 - 15 let) - dorost (16 - 18 let) - mladí dospělí (19 - 26 let) - dospělí (27 - 60 let)
 


 • počet klientů - 22
  • max. okamžitá kapacita
 

pondělí: 6:00 - 16:00
úterý: 6:00 - 16:00
středa: 6:00 - 16:00
čtvrtek: 6:00 - 16:00
pátek: 6:00 - 16:00
sobota:
neděle:
 


telefon: Stacík 778486003
e-mail: stacionar@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Odlehčovací služby (7812093)


pobytové
 

od 1.1.2022
 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • (osoby se stařeckou nebo jinou demencí, osoby s Alzheimerovou chorobou)
 

- dospělí (40 - 64 let) - mladší senioři (65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 3
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 771135351
e-mail: vedouci.dks@socsluzbyzdrar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Terénní programy (9034419)


terénní
 

od 1.1.2018
 

 • osoby bez přístřeší
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • etnické menšiny
 

- starší děti (15 let), - dorost (16 - 18 let), - mladí dospělí (19 - 26 let), - dospělí (27 - 64 let)
 


 • počet klientů - 2
  • okamžitá kapacita Služba terénní programy je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Žďár nad Sázavou.
 

pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
úterý: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
čtvrtek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
pátek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
sobota:
neděle:
 


telefon: 566621533
e-mail: tp.navartilova@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 

Pečovatelská služba (3612996)


ambulantní, terénní
 

od 1.7.1992
 

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 4
  • max. okamžitá kapacita
 

pondělí: 8:00 - 9:00 - Mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout po předchozí domluvě.
úterý: 8:00 - 9:00 - Mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout po předchozí domluvě.
středa: 8:00 - 9:00 - Mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout po předchozí domluvě.
čtvrtek: 8:00 - 9:00 - Mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout po předchozí domluvě.
pátek: 8:00 - 9:00 - Mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout po předchozí domluvě.
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 14
  • maximální kapacita je vyjádřena jako okamžitá a kolísá v časových intervalech v pracovních dnech: - 14 klientů v časovém intervalu od 6:00 do 14:30; - 4 klienti v časovém intervalu od 14:30 do 20:00; - 2 klienti v časovém intervalu od 20:00 do 6:00; o víkendech a svátcích: - 2 klienti v časovém intervalu od 6:00 do 9:30; - 3 klienti v časovém intervalu od 9:30 do 12:00; - 2 klienti v časovém intervalu od 12:00 do 18:00; - 1 klient v časovém intervalu od 18:00 do 6:00. Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Ždár nad Sázavou a v jeho místních částech.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 602966524
e-mail: pecovatelska@socsluzbyzdar.cz
web: www.socsluzbyzdar.cz
 
Technické zabezpečení