Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 16.1.2022

Poskytovatel:  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.


právnická osoba ČR
 
 

25232142 
 

 
 

141 - Obecně prospěšná společnost
 

Tylova 707/20, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
 
ředitel: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D.
 

telefon 377421034
e-mail management@cppt.cz
web http://www.cppt.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Adiktologická a preventivní ambulance - 21


Mgr. Jana Kadlecová, DiS.
 

Plachého 812/6, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odborné sociální poradenství (5337015)
 

Ambulance pro nelátkové závislosti, CPPT, o.p.s.


Bc. Lucie Peschiková
 

Tylova 707/20, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odborné sociální poradenství (3439816)
 

Kontaktní centrum CPPT, o.p.s.


Bc. Radek Chocholatý, DiS.
 

Havířská 933/11, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Kontaktní centra (6634890)
 

Program následné péče CPPT, o.p.s.


Mgr. Bc. Michal Slivka
 

Doudlevecká 1235/71, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Služby následné péče (1765104)
 

Program pro osoby v konfliktu se zákonem


Bc. Jana Repková, DiS.
 

Tylova 707/20, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Terénní programy (9460779)
 

Poskytované služby:

Služby následné péče (1765104)


pobytové, ambulantní
 

od 13.10.2007
 

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • i rodinní příslušníci a blízcí závislých
 

dorost (od 18 let) mladí dospělí (19 - 26 let) dospělí (27 - 64 let)
 


 • počet lůžek - 11
 

poskytuje nepřetržitě
 


 • počet klientů - 4
  • okamžitá kapacita (v případě konání skupinových aktivit - 15 klientů)
 

pondělí: 8:00 - 18:00 - pouze po telefonickém objednání
úterý: 8:00 - 19:00 - pouze po telefonickém objednání
středa: 8:00 - 18:00 - pouze po telefonickém objednání
čtvrtek: 8:00 - 19:00 - pouze po telefonickém objednání
pátek: 9:00 - 15:00 - pouze po telefonickém objednání
sobota:
neděle:
 


telefon: 377 321 051
e-mail: dolecovani@cppt.cz
web: http://www.cppt.cz
 

Olomoucký, Středočeský, Královéhradecký, Jihomoravský, Hlavní město Praha, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Moravskoslezský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Vysočina, Zlínský,
 

Terénní programy (9460779)


terénní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 

starší děti (od 15 let) dorost (16 - 18 let) mladí dospělí (19 - 26 let) dospělí (27 - 64 let)
 


 • počet klientů - 2
  • okamžitá kapacita
 

pondělí: 8:00 - 16:00 - pouze pro objednané klienty
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 16:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 373 323 645
telefon: 724 890 073
e-mail: konfliktsezakonem@cppt.cz
web: http://www.cppt.cz
 

Kontaktní centra (6634890)


ambulantní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

starší děti (od 15 let) dorost (16 - 18 let) mladí dospělí (19 - 26 let) dospělí (27 - 64 let)
 


 • počet klientů - 6
  • okamžitá kapacita (v případě konání skupinových aktivit kapacita 15 klientů)
 

pondělí: 9:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 - kontaktní místnost, 16:00 - 18:00
úterý: 10:00 - 16:00
středa: 9:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 - kontaktní místnost, 16:00 - 18:00
čtvrtek:
pátek: 9:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 - kontaktní místnost, 16:00 - 18:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 377 421 374
e-mail: kcentrum@cppt.cz
web: http://www.cppt.cz
 

Odborné sociální poradenství (5337015)


ambulantní
 

od 2.7.2018
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • Děti a mladí lidé od zahájení školní docházky do 26 let, ohrožení společensky nežádoucími jevy, zejména pak těmi, jejichž výskyt lze očekávat v souvislosti s dospíváním těchto osob, sociálním prostředím školní docházky a vrstevnické skupiny. Rodinní příslušníci a blízké osoby v přímých sociálních vazbách s klienty služby.
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Dospívající a mladí lidé ve věku 12 - 18 let ohrožení závislostní chováním bez rozdílu zdroje závislosti, jejichž obtíže vyžadují adiktologickou péči. Rodinní příslušníci a blízké osoby v přímých sociálních vazbách s klienty služby.
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
 


 • počet klientů - 2
  • okamžitá kapacita (v případě skupinových forem práce je okamžitá kapacita 12)
 

pondělí: 9:00 - 16:00 - po telefonickém objednání
úterý: 9:00 - 16:00 - po telefonickém objednání
středa: 9:00 - 16:00 - po telefonickém objednání
čtvrtek: 9:00 - 16:00 - po telefonickém objednání
pátek: 9:00 - 16:00 - po telefonickém objednání
sobota:
neděle:
 


telefon: 602 686 893
e-mail: 21ambulance@cppt.cz
web: http://www.cppt.cz
 

Odborné sociální poradenství (3439816)


ambulantní
 

od 2.7.2018
 

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Osoby ohrožené závislostí, které se rozhodují pro život bez závislosti na hazardním hráčství a dalších nelátkových závislostech. Osoby ohrožené závislostí, které se rozhodli pro život bez závislosti na hazardním hráčství a dalších nelátkových závislostech, pokouší se dosáhnout abstinence nebo absolvovali některou z forem pobytové léčby závislosti na hazardním hráčství a dalších nelátkových závislostech. Rodinní příslušníci a blízcí v sociálních vazbách s klienty služby.
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 2
  • okamžitá kapacita (v případě skupinových forem práce je okamžitá kapacita 12)
 

pondělí: 9:00 - 15:00 - kontaktní den, bez objednání
úterý: 8:00 - 16:00 - služby na základě objednání
středa: 8:00 - 16:00 - služby na základě objednání
čtvrtek: 10:00 - 20:00 - skupina, služby na základě objednání
pátek: 8:00 - 16:00 - služby na základě objednání
sobota:
neděle:
 


telefon: 724 384 461
e-mail: g.ambulance@cppt.cz
web: http://www.cppt.cz
 
Technické zabezpečení