Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 7.6.2023

Poskytovatel:  Camino San José z.s.


právnická osoba ČR
 
 

07809395 
 

 
 

706 - Spolek
 

Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
 
předseda: Marek Bernard Růžička
 

telefon 604 272 576
e-mail info@caminoberoun.cz
web www.caminoberoun.cz
datová schránka 5in4s7j
 

Zařízení poskytovatele:

Odborné sociální poradenství


Mgr. Barbora Strnadová
 

Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Odborné sociální poradenství (4301301)
 

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství (4301301)


ambulantní
 

od 15.8.2019
 

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

od 10ti let výše
 


 • počet intervencí (30 min. jednání) - 1
  • (okamžitá kapacita 1, roční kapacita 1440)
 

pondělí: 9:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 16:00 - jen pro objednané
středa: 9:00 - 17:00
čtvrtek: 9:00 - 13:00 - od 13:00 jen pro objednané
pátek: 8:00 - 16:00 - jen pro objednané
sobota:
neděle:
 


telefon: 604 272 576
e-mail: info@caminoberoun.cz
web: www.caminoberoun.cz
 
Technické zabezpečení