Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 17.1.2022

Poskytovatel:  Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace


právnická osoba ČR
 
 

49207482 
 

 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice 1
 
ředitel: PhDr. Renata Vácová
 

telefon 376547313
telefon 376547315
telefon 376547316
telefon 376547314
telefon 376547312
telefon 376547318
telefon 376547311
telefon 376547317
telefon 376547319
fax 379547310
e-mail info@socialni-susice.cz
web www.socialni-susice.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Domov důchodců


Bc. Jarmila Dolejšová
 

nábřeží Jana Seitze 131, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Domovy se zvláštním režimem (2252743)
 

Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace


Bc. Jarmila Dolejšová
 

nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Domovy pro seniory (7430343)
Odlehčovací služby (5346839)
 

Pečovatelská služba


Mgr. Pavla Pillerová
 

Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Pečovatelská služba (2577944)
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Mgr. Pavla Pillerová
 

Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (5728341)
 

Sociální poradna


Mgr. Pavla Pillerová
 

Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Odborné sociální poradenství (4594617)
 

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace


Mgr. Pavla Pillerová
 

Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Tísňová péče (3837584)
 

Stacionář Klíček pro osoby s postižením


Marie Pavelcová
 

Pod Nemocnicí 116, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Denní stacionáře (1827996)
 

Stacionář Klíček pro osoby s postižením


Marie Pavelcová
 

Pod Nemocnicí 416, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Denní stacionáře (1827996)
 

Poskytované služby:

Domovy se zvláštním režimem (2252743)


pobytové
 

od 1.10.2013
 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři
  • osoby s Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění mají tyto osoby sníženou soběstačnost
 

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 33
  • Jedná se o okamžitou kapacitu platnou od 1.1.2020. Do 31.12.2019 - okamžitá kapacita 34 lůžek.
 

poskytuje nepřetržitě
 


e-mail: info@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Denní stacionáře (1827996)


ambulantní
 

od 1.1.2017
 

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
 


 • počet klientů - 20
  • Jedná se o okamžitou kapacitu.
 

pondělí: 7:30 - 17:00
úterý: 7:30 - 17:00
středa: 7:30 - 17:00
čtvrtek: 7:30 - 17:00
pátek: 7:30 - 14:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 602 650 951
e-mail: info@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Odlehčovací služby (5346839)


pobytové, terénní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 3
  • Odlehčovací služba je využívána dle potřeb pečujících ve spádové oblasti. Jedná se o okamžitou kapacitu platnou od 1.1.2020. Do 31.12.2019 okamžitá kapacita 2 lůžka.
 

poskytuje nepřetržitě
 


 • počet klientů - 3
  • okamžitá kapacita platná o 1.1.2020. Do 31.12.2019 okamžitá kapacita 2 klienti.
 

pondělí: 7:00 - 15:30
úterý: 7:00 - 15:30
středa: 7:00 - 15:30
čtvrtek: 7:00 - 15:30
pátek: 7:00 - 15:30
sobota:
neděle:
 


telefon: pobytová forma 376 547 312
telefon: terénní forma 376 526 693
fax: 379547310
e-mail: info@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Odborné sociální poradenství (4594617)


ambulantní, terénní
 

od 1.1.2011
 

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 3
  • Odborné sociální poradenství: Jedná se o okamžitou kapacitu. Denní kapacita služby je 6 intervencí. Okamžitá kapacita: úterý - 14:00 - 15:30 - 2 klienti; 15:30 - 17:00 - 1 klient čtvrtek - 9:00 - 12:00 - 2 klienti Paliativní poradna: okamžitá kapacita 1 klient
 

pondělí:
úterý: 14:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00 - paliativní poradna
čtvrtek: 9:00 - 12:00
pátek:
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 3
  • Sociální poradna: Jedná se o okamžitou kapacitu 2 klienti. Paliativní poradna: Jedná se o okamžitou kapacitu 1 klient.
 

pondělí: 7:30 - 8:30 - paliativní porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt., 8:30 - 9:30 - odb.soc. porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt.
úterý: 7:30 - 8:30 - paliativní porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt., 8:30 - 9:30 - odb.soc. porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt.
středa: 7:30 - 8:30 - paliativní porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt., 8:30 - 9:30 - odb.soc. porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt.
čtvrtek: 7:30 - 8:30 - paliativní porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt., 8:30 - 9:30 - odb.soc. porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt.
pátek: 7:30 - 8:30 - paliativní porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt., 8:30 - 9:30 - odb.soc. porad.-možnost telef. objednání služ.-dle možností klienta a poskyt.
sobota:
neděle:
 


telefon: 723 857 194
e-mail: pillerova@socialni-susice.cz
 

Tísňová péče (3837584)


terénní
 

od 1.1.2015
 

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 3
  • Jedná se o okamžitou kapacitu. Max. denní kapacita je 50 tel. kontaktů. Okamžitá kapacita: 7:00 - 15:30 - 3 klienti 15:30 - 7:00 - 1 klient
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 376 526 693
e-mail: pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Pečovatelská služba (2577944)


ambulantní, terénní
 

od 1.1.2011
 

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 3
  • Jedná se o okamžitou kapacitu. Denní kapacita je 50 klientů. Okamžitá kapacita: 7:00 - 15:30 - 2 klienti 15:30 - 21:30 - 1 klient
 

pondělí: 7:00 - 21:30
úterý: 7:00 - 21:30
středa: 7:00 - 21:30
čtvrtek: 7:00 - 21:30
pátek: 7:00 - 21:30
sobota: 7:00 - 21:30
neděle: 7:00 - 21:30
 


 • počet klientů - 18
  • Jedná se o okamžitou kapacitu. Denní kapacita služby je 350 klientů. Okamžitá kapacita: Pondělí - pátek: 7:00 - 15:30 - 18 klientů 15:30 - 21:30 - 2 klienti Sobota, neděle, svátek: 7:00 - 15:30 - 3 klienti 15:30 - 21:30 - 2 klienti
 

pondělí: 7:00 - 21:30
úterý: 7:00 - 21:30
středa: 7:00 - 21:30
čtvrtek: 7:00 - 21:30
pátek: 7:00 - 21:30
sobota: 7:00 - 21:30
neděle: 7:00 - 21:30
 


telefon: 376 526 693
e-mail: pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Domovy pro seniory (7430343)


pobytové
 

od 1.1.2007
 

 • senioři
 

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet lůžek - 94
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 376547312
telefon: 376547315
telefon: 376547319
e-mail: info@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (5728341)


ambulantní, terénní
 

od 1.1.2011
 

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 20
  • Jedná se o okamžitou kapacitu . Denní kapacita je 20 klientů. Při větších akcích pořádaných nepravidelně dle předchozí domluvy je max. okamžitá kapacita 100 klientů.
 

pondělí: 10:00 - 11:00
úterý:
středa: 8:00 - 11:00
čtvrtek: 8:00 - 11:00
pátek:
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 5
  • Jedná se o okamžitou kapacitu . Denní kapacita je 5 klientů.
 

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: 9:00 - 12:00
pátek: 12:30 - 15:30
sobota:
neděle:
 


telefon: 376 526 693
e-mail: pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz
web: www.socialni-susice.cz
 
Technické zabezpečení