Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 20.9.2021

Poskytovatel:  Oblastní charita Horažďovice


právnická osoba ČR
 
 

66344999 
 

CZ66344999 
 

721 - Církve a náboženské společnosti
 

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
 
ředitel: Mgr. Šárka Čáňová
 

telefon 376512596
e-mail charita.horazdovice@worldonline.cz
web www.horazdovice.charita.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice


Bc. Olga Šulcová
 

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Odborné sociální poradenství (6006853)
 

Oblastní charita Horažďovice


Milena Maroušková
 

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

Pečovatelská služba (5882065)
 

Poskytované služby:

Pečovatelská služba (5882065)


ambulantní, terénní
 

od 1.1.2007
 

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet klientů - 3
  • Jedná se o okamžitou kapacitu. Roční kapacita je 70 klientů.
 

pondělí: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacita jsou 3 kienti.
úterý: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacita jsou 3 klienti.
středa: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacita jsou 3 klienti.
čtvrtek: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacita jsou 3 klienti.
pátek: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacita jsou 3 klienti.
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 10
  • Jedná se o maximální okamžitou kapacitu. Roční kapacita je 220 klientů. po - pá - 7:00-15:30 - okamžitá kapacita 10 klientů po - pá - 15:31-19:30 - okamžitá kapacita 1 klient sobota, neděle a svátky - 7:00-13:00; 15:30-19:30 - okamžitá kapacita 1 klient
 

pondělí: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacitu je 10 klientů., 15:31 - 19:30 - OKamžitá kapacita je 1 klient.
úterý: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacitu je 10 klientů., 15:31 - 19:30 - OKamžitá kapacita je 1 klient.
středa: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacitu je 10 klientů., 15:31 - 19:30 - OKamžitá kapacita je 1 klient.
čtvrtek: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacitu je 10 klientů., 15:31 - 19:30 - OKamžitá kapacita je 1 klient.
pátek: 7:00 - 15:30 - Okamžitá kapacitu je 10 klientů., 15:31 - 19:30 - OKamžitá kapacita je 1 klient.
sobota: 7:00 - 13:00 - Okamžitá kapacita je 1 klient., 15:30 - 19:30 - Okamžitá kapacita je 1 klient.
neděle: 7:00 - 13:00 - Okamžitá kapacita je 1 klient., 15:30 - 19:30 - Okamžitá kapacita je 1 klient.
 


telefon: 376512596
e-mail: info@horazdovice.charita.cz
web: www.horazdovice.charita.cz
 

Odborné sociální poradenství (6006853)


ambulantní, terénní
 

od 29.11.2011
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

bez omezení věku
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se okamžitou kapacitu. Roční kapacita služby je 340 intervencí.
 

pondělí:
úterý: 9:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se o okamžitou kapcitu služby. Roční kapacita je 160 intervencí.
 

pondělí:
úterý: 13:30 - 15:30
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
 


telefon: 730 551 603
e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
web: www.horazdovice.charita.cz
 
Technické zabezpečení