Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 2.12.2021

Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Hrabyně


právnická osoba ČR
 
 

70630551 
 

CZ70630551 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
 
ředitelka: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

telefon 553607800
fax 553775071
e-mail infi@csshrabyne.cz
web www.csshrabyne.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín


Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Dlouhoveská 17, 748 01 Hlučín

Sociální rehabilitace (7964358)
 

Centrum sociálních služeb Hrabyně


Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7776586)
 

Centrum sociálních služeb Hrabyně


Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7776586)
 

Centrum sociálních služeb Hrabyně


Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

Odlehčovací služby (9346727)
 

Poskytované služby:

Odlehčovací služby (9346727)


pobytové
 

od 1.1.2007
 

  • osoby s tělesným postižením
    • a) dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti b) senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti Služby Centra sociálních služeb Hrabyně jsou určeny výlučně osobám s tělesným postižením, nikoli osobám, jejichž postižení je kombinováno s dalším typem postižení. Další postižení, onemocnění nebo poruchu a celkový zdravotní stav hodnotí a individuálně posuzuje na základě doručené zdravotní dokumentace příslušný ústavní lékař. Příkladem dalšího postižení může být: ?výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu) ?mentální postižení ?závislost na alkoholu a jiných návykových látkách; závislost na výherních automatech ?psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními (dezorientace při samostatném pohybu, sebevražedné sklony) ?zdravotní postižení vyžadující 24hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií, s apnoickými pauzami, s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy) ?terminální stadium onemocnění;
 

od 18ti let výše
 


  • počet lůžek - 4
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 553607800
fax: 553775071
e-mail: info@csshrabyne.cz
web: www.csshrabyne.cz
 

Zlínský, Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický, Středočeský, Liberecký, Královéhradecký, Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký, Hlavní město Praha, Plzeňský, Vysočina, Olomoucký,
 

Sociální rehabilitace (7964358)


pobytové
 

od 1.9.2014
 

  • osoby s tělesným postižením
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
 


  • počet lůžek - 8
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 553607800
fax: 553775071
e-mail: info@csshrabyne.cz
web: www.csshrabyne.cz
 

Zlínský, Jihomoravský, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihočeský, Hlavní město Praha, Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Karlovarský, Ústecký, Vysočina, Středočeský,
 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7776586)


pobytové
 

od 1.12.2000
 

  • osoby s tělesným postižením
    • a) dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti b) senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti c) dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti, kteří se náhle ocitli v sociální tísni z důvodu ztráty pečovatele; Služby Centra sociálních služeb Hrabyně jsou určeny výlučně osobám s tělesným postižením, nikoli osobám, jejichž postižení je kombinováno s dalším typem postižení. Další postižení, onemocnění nebo poruchu a celkový zdravotní stav hodnotí a individuálně posuzuje na základě doručené zdravotní dokumentace příslušný ústavní lékař. Příkladem dalšího postižení může být: ?výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu) ?mentální postižení ?závislost na alkoholu a jiných návykových látkách; závislost na výherních automatech ?psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními (dezorientace při samostatném pohybu, sebevražedné sklony) ?zdravotní postižení vyžadující 24hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií, s apnoickými pauzami, s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy) ?terminální stadium onemocnění;
 

Mladí dospělí (18 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let)
 


  • počet lůžek - 171
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 553607800
fax: 553775071
e-mail: info@csshrabyne.cz
web: www.csshrabyne.cz
 

Královéhradecký, Ústecký, Karlovarský, Vysočina, Liberecký, Jihomoravský, Jihočeský, Plzeňský, Zlínský, Hlavní město Praha, Olomoucký, Středočeský, Pardubický, Moravskoslezský,
 
Technické zabezpečení