Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 22.1.2022

Poskytovatel:  Domov pro seniory Stachy - Kůsov


právnická osoba ČR
 
 

00477095 
 

CZ00477095 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

Kůsov 1, 384 73 Stachy
 
ředitel: Ladislav Gál
 

telefon + 420 388 428 213
fax + 420 388 428 044
e-mail gal.ladislav@gmail.com
web http://www.domovkusov.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Domov pro seniory Stachy - Kůsov


Ladislav Gál
 

Kůsov 1, 384 73 Stachy

Domovy pro seniory (9891915)
 

Poskytované služby:

Domovy pro seniory (9891915)


pobytové
 

od 1.1.2007
 

  • osoby s chronickým onemocněním
    • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti. Dolní věková hranice je 50 let věku.
  • osoby s kombinovaným postižením
    • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s kombinovaným postižením, uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality. Dolní věková hranice je 50 let věku.
  • senioři
    • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby. Dolní věková hranice je 50 let věku.
 

Dolní věková hranice je 50 let věku.
 


  • počet lůžek - 90
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: + 420 388 428 213
e-mail: gal.ladislav@gmail.com
web: http://www.domovkusov.cz
 

Jihočeský,
 
Technické zabezpečení