Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Seznam sociálních služeb

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 94


Sociální rehabilitace (9702329)


Agentura KROK, o.p.s.
 

Agentura KROK, o.p.s. (Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
 

Služba je poskytována od 5 do 64 let, ve věku od 5 do 15 let je poskytována pouze osobám s poruchou autistického spektra a osobám s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

telefon 412335545
e-mail katerina.motyckova@agenturakrok.cz
web www.agenturakrok.cz
 


Odborné sociální poradenství (7026827)


Arcidiecézní charita Praha
 

Poradna pro migranty a uprchlíky (Lublaňská 5/57, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 224 813 418
fax 224 813 413
e-mail migrace@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz
 


Sociální rehabilitace (9546271)


Asociace TRIGON, o.p.s.
 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OBČANY UKRAJINY (Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

[kontakty nejsou uvedeny]
 


Terénní programy (5793112)


Bohemia Racquet Max, z.s.
 

Sociální služby Bohemia Racquet Max (Svatoplukova 198/2, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
 

věková hranice klientů je od 18 let do 80 let.

telefon 722 901 966
e-mail provozni@caffeesvatoplukova.com
 


Odborné sociální poradenství (4301301)


Camino San José z.s.
 

Odborné sociální poradenství (Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 10ti let výše

telefon 604 272 576
e-mail info@caminoberoun.cz
web www.caminoberoun.cz
 


Odborné sociální poradenství (3364695)


Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
 

Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální poradenství pro migranty (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
Sociální poradenství pro migranty (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
Sociální poradenství pro migranty (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální poradenství pro migranty (Moskevská 638/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 704 600 700
e-mail info@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5418910)


Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
 

HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Moskevská 638/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
rodiny s dítětem/dětmi
 

Rodiny s dětmi (3-18 let) a mládež (15-26 let).

telefon Mladá Boleslav 731 512 726
telefon Pernerova Praha 777 402 129 704 600 700
telefon Karlínské nám. 777 402 129
telefon Liberec 735 752 467
telefon Kolín 774 866 838
e-mail hermiona@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 


Sociální rehabilitace (6931029)


Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
 

Sociální rehabilitace - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální rehabilitace (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 702 150 630
e-mail prace@cicops.cz
e-mail katerina.osancova@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
Sociální rehabilitace - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 


Odborné sociální poradenství (2783752)


Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
 

Občanská poradna Nový Jičín (Sokolovská 617/9, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1)
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice (Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice)
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor (náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 15 let

telefon Kopřivnice 556 879 634
telefon Nový Jičín, Příbor 556 709 403
e-mail czp.novyjicin@czp-msk.cz
web www.czp-msk.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice
 


Telefonická krizová pomoc (6601902)


Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
 

Linka důvěry Karviná (Karola Śliwky 620/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 596 318 080
telefon 777 499 650
e-mail pro profesní kontakt ld@cepp.cz
web SKYPE linka.duvery.karvina
web Linka důvěry www.cepp.cz
 


Telefonická krizová pomoc (7484685)


Centrum sociálních služeb Praha
 

Pražská linka důvěry (Šromova 861/1, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 222 580 697
e-mail linka.duvery@csspraha.cz
web www.csspraha.cz
 


Telefonická krizová pomoc (1618833)


Cesta z krize, z. ú.
 

Linka pro rodinu a školu 116 000 (Francouzská 366/34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
etnické menšiny
 

Služba je poskytována osobám od 6 let. Věkové skupině nad 27 let je služba poskytována pokud se problematika hovoru týká osoby mladší 26 let.

telefon 116000
e-mail 116000@cestazkrize.net
e-mail lucie.hermankova@cestazkrize.net
web Chatové poradenství denně 15:00 -18:00 hod. www.linkaztracenedite.cz
 


Odborné sociální poradenství (6804206)


Cizinec není otrok z.s.
 

Cizinec není otrok z.s. (Filmařská 1154/21, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
etnické menšiny
 

Služba je určena pro osoby od 18 let věku.

telefon +420 774 881 224
e-mail support@cizinec.eu
web https://cizinec.eu/
 


Odborné sociální poradenství (4708656)


Český helsinský výbor, z.s.
 

Poradenské centrum Českého helsinského výboru (Štefánikova 216/21, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

Služba je poskytována osobám od 12 let věku.

telefon (+420) 257 221 141
telefon vedoucí 770 127 828
e-mail nemeckova@helcom.cz
e-mail info@helcom.cz
e-mail poradna@helcom.cz
web www.helcom.cz
 


Odborné sociální poradenství (4116516)


Člověk v tísni, o.p.s.
 

Člověk v tísni, o.p.s. (náměstí Míru 40, Město, 344 01 Domažlice 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26)
Člověk v tísni, o.p.s. (Svazu bojovníků za svobodu 68, Střed, 337 01 Rokycany 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Vídeňská 9, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Mánesova 1522, 349 01 Stříbro)
Člověk v tísni, o.p.s. (Mikulášská 422/7, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26)
Člověk v tísni, o.p.s. (Benešova třída 77, 330 23 Nýřany)
Člověk v tísni, o.p.s. (T. G. Masaryka 1326, Tachov, 347 01 Tachov 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Masarykovo nám. 1, 331 41 Kralovice)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
 

Služba je poskytována od 15-ti let věku.

telefon 777 367 889
telefon 770 183 628
e-mail jakub.palecek@clovekvtisni.cz
web www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa kontaktního místa:
Člověk v tísni, o.p.s.
Mikulášské náměstí 552/17 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí 326 00 Plzeň 26
 


Terénní programy (7714650)


Člověk v tísni, o.p.s.
 

Člověk v tísni, o.p.s. (Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26)
Člověk v tísni, o.p.s. (náměstí Míru 40, Město, 344 01 Domažlice 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Vídeňská 9, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Svazu bojovníků za svobodu 68, Střed, 337 01 Rokycany 1)
Člověk v tísni, o.p.s. (Mánesova 1522, 349 01 Stříbro)
Člověk v tísni, o.p.s. (Mikulášská 422/7, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26)
Člověk v tísni, o.p.s. (Benešova třída 77, 330 23 Nýřany)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
 

Služba je poskytována od 15 let věku.

telefon 770 183 628
telefon 777 367 889
e-mail jakub.palecek@clovekvtisni.cz
web www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa kontaktního místa:
Člověk v tísni, o.p.s.
Mikulášské náměstí 552/17 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí 326 00 Plzeň 26
 


Odborné sociální poradenství (9813481)


Déčko Liberec z.s.
 

Občanská poradna Liberec (Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10)
Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Frýdlant v Čechách - POSEC (Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant, 464 01 Frýdlant v Čechách)
Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou, Spolkový dům (Emilie Floriánové 1376/8, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou 1)
Občanská poradna Liberec - pracoviště Česká Lípa (Havlíčkova 443/9, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1)
Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Nový Bor (Wolkerova 446, 473 01 Nový Bor)
Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Turnov (Žižkova 2031, Turnov, 511 01 Turnov 1)
Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Jilemnice (Dolení 64, 514 01 Jilemnice)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

Do cílové skupiny patří každý, kdo se z nějakého důvodu dostane do obtížné životní či sociální situace, kterou nedokáže řešit vlastními silami. Dětem je služba poskytována prostřednictvím jejich zákonných zástupců. V případě, že by poradnu navštívilo nezletilé dítě, je odkázáno na doprovod dospělé osoby, případně v odůvodněných případech bude kontaktován OSPOD.

telefon vedoucí služby 777 098 277
telefon Česká Lípa 608 477 657
telefon Frýdlant v Čechách 775 077 234
telefon Jablonec n/N - pouze v provozní dobu 775 077 618
telefon Nový Bor-pro objednání 774 496 261
telefon Jilemnice 777 098 277
telefon Nový Bor 774 496 261
telefon Turnov 777 098 277
telefon Liberec 485 152 070
e-mail poradna@d-os.net
e-mail vedoucí služby lakoma@d-os.net
e-mail obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web www.d-os.net
 


Odborné sociální poradenství (8823760)


Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
 

Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Čáslav (Komenského náměstí 140/8, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav)
Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Kolín (Kouřimská 15, Kolín I, 280 02 Kolín 2)
Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Benešov (Masarykovo náměstí 1, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy)
Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Votice (Klášterní 1, 259 01 Votice)
Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Zruč nad Sázavou (Mládeže 591, Zruč nad Sázavou, 285 22 Zruč nad Sázavou 1)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon pracoviště Votice, Benešov a Zruč n.S. 603 949 113
telefon pracoviště Čáslav 734 410 990
telefon pracoviště Čáslav 327 314 379
telefon pracoviště Kolín 734 516 733
e-mail pracoviště Votice. Benešov, Zruč n. S. talasova.klara@diakonie-stred.cz
e-mail pracoviště Čáslav snajdarova.vladimira@diakonie-stred.cz
e-mail pracoviště Kolín lavicka.alena@diakonie-stred.cz
web www.diakonie-stred.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Čáslav
Komenského náměstí 140/8 Čáslav-Staré Město 286 01 Čáslav
 


Odborné sociální poradenství (7447503)


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 

Terén pro ohrožené osoby (Resslova 332/12, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané
 

- dorost (18 let); mladí dospělí (19 - 26 let); dospělí (27 - 64 let); mladší senioři (65 - 80 let).

telefon 731 125 836
e-mail teren@diakoniezapad.cz
web https://www.diakoniezapad.cz
 


Odborné sociální poradenství (9271346)


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 

Poradna pro občany v nesnázích (Svazu bojovníků za svobodu 68, Střed, 337 01 Rokycany 1)
Poradna pro občany v nesnázích (Vídeňská 181, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1)
Poradna pro občany v nesnázích (Resslova 332/12, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 775 720 493
e-mail poradna@diakoniezapad.cz
web www.diakoniezapad.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradna pro občany v nesnázích
Svazu bojovníků za svobodu 68 Střed 337 01 Rokycany 1
 


Odborné sociální poradenství (9956461)


Diecézní charita Brno
 

Celsuz - Služby pro cizince (Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno 27)
Celsuz - Služby pro cizince (Bratislavská 775/58, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby v krizi
etnické menšiny
 

Služba je poskytována osobám starším 18 let.

telefon 538 700 943
e-mail celsuz@brno.charita.cz
web www.celzus.cz
Adresa kontaktního místa:
Celsuz - Služby pro cizince
Bratislavská 775/58 Brno-střed, Zábrdovice 602 00 Brno 2
 


Odborné sociální poradenství (5004739)


Diecézní charita Brno
 

Celsuz - Odborné sociální poradenství (Bratislavská 775/58, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

Služba je poskytována osobám starším 18 let.

telefon 538 700 941
e-mail celsuz@brno.charita.cz
web www.celsuz.cz
 


Sociální rehabilitace (8750682)


Diecézní charita Brno
 

TaxiS sociální rehabilitace (Blahoslavova 106/1, Zámostí, 674 01 Třebíč 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

telefon 776 252 615
e-mail tomas.barak@trebic.charita.cz
web www.trebic.charita.cz
 


Odborné sociální poradenství (7117958)


Diecézní charita České Budějovice
 

Poradna pro cizince a migranty (Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
rodiny s dítětem/dětmi
 

- od 15 let věku

telefon 734 435 344
e-mail cizinci@dchcb.charita.cz
web http://www.dchcb.cz
 


Odborné sociální poradenství (1284201)


Diecézní charita Plzeň
 

Poradna pro cizince (Cukrovarská 327/16, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
Poradna pro cizince (Jagellonská 1017/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon 731 433 023
telefon 731 433 008
telefon 731 433 027
telefon 731 433 060
telefon 731 433 096
e-mail poradna@dchp.charita.cz
web http://www.dchp.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradna pro cizince
Cukrovarská 327/16 Plzeň 3-Jižní Předměstí 301 00 Plzeň 1
 


Azylové domy (3609556)


Diecézní charita Plzeň
 

Azylový dům Domažlice (Kozinova 177, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1)
 

pobytové
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

telefon 731 433 050
e-mail jiri.svoboda@dchp.charita.cz
e-mail ad.domazlice@dchp.charita.cz
web http://www.dchp.cz
 


Sociální rehabilitace (7827989)


Diecézní charita Plzeň
 

SOS Domažlice (Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1)
SOS Domažlice (Boženy Němcové 35, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 731 433 020
telefon 731 433 092
telefon 731 433 019
e-mail ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
web http://www.dchp.cz
Adresa kontaktního místa:
SOS Domažlice
Kozinova 297 Hořejší Předměstí 344 01 Domažlice 1
 


Odborné sociální poradenství (5646573)


Diecézní katolická charita Hradec Králové
 

Poradna pro cizince a uprchlíky (Šafaříkova 666/9, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon 731 402 301
telefon 495063135
telefon 492 604 940
e-mail poradna.cizinci@hk.caritas.cz
e-mail dchhk@hk.caritas.cz
web http://www.hk.caritas.cz
web www.cizincihradec.cz
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (2016414)


Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.
 

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. (Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

telefon koordinátorka služeb 774 333 207
e-mail sociální pracovník belohradska@dckladno.cz
e-mail dckladno@dckladno.cz
web http://www.dckladno.cz
 


Odborné sociální poradenství (7923241)


DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
 

DOM TYKADLO (Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

15 - 18 let, 19 - 26 let, 27 - 64 let

telefon 283 840 795
e-mail tykadlo@dom-os.cz
web http://www.dom-os.cz
 


Domy na půl cesty (7591273)


DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
 

DOM 8 - Dům na půl cesty (Braunerova 431/22, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8)
DOM BYDLO Bohdalec - Dům na půl cesty (U plynárny 1111/75, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101)
DOM BYDLO Libeň - Dům na půl cesty (Konšelská 581/14, Praha 8-Libeň, 180 00 Praha 8)
 

pobytové
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

telefon 283 840 889
e-mail dom.os@tiscali.cz
web http://www.dom-os.cz
Adresa kontaktního místa:
DOM 8 - Dům na půl cesty
Braunerova 431/22 Praha 8-Libeň 180 00 Praha 8
 


Sociální rehabilitace (1068030)


DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
 

DOMJOB (Rybná 1091/27, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
 

15 - 18 let, 19 - 26 let, 27 - 64 let

telefon 222 312 500
e-mail dom.os@tiscali.cz
web http://www.dom-os.cz
 


Terénní programy (2633569)


Elim Vsetín, o.p.s.
 

Terénní práce Elim (Rokytnice 413, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

mladí dospělí (18-26 let) dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let)

telefon 720 736 711
e-mail tp@elimvsetin.cz
web www.elimvsetin.cz
 


Sociální rehabilitace (4455468)


F POINT z.s.
 

F POINT z.s. (Masarykovo náměstí 1099/34, Jihlava, 586 01 Jihlava 1)
F Point z.s. (Komenského 1350/20, Jihlava, 586 01 Jihlava 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

- děti předškolního věku (3 - 6 let) - mladší děti (7 - 10 let) - starší děti (11 - 15 let) - dorost (16 - 18 let) - mladí dospělí (19 - 26 let) - dospělí (27 - 64 let) - mladší senioři (65 - 80 let) Sociální služba je v kategorii "děti předškolního věku" určena pro děti od 3 let pouze v odůvodněných případech např., že se jedná o mladšího sourozence uřivatele, v případě potřeby okamžité pomoci po zhodnocení sociálním pracovníkem. Dalším kritériem pro zařazení je schopnost dítěte zvládat daný program sociální služby samostatně.

telefon 774 612 268
e-mail fpoint@fpoint.cz
web www.fpoint.cz
Adresa kontaktního místa:
F POINT z.s.
Masarykovo náměstí 1099/34 Jihlava 586 01 Jihlava 1
 


Odborné sociální poradenství (6006853)


Charita Horažďovice
 

Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Palackého 1061, 341 01 Horažďovice)
Občanská poradna při Charitě Horažďovice (Přesanické náměstí 1, Nepomuk, 335 01 Nepomuk 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon Nepomuk 604 481 858
telefon Horažďovice 730 551 603
e-mail poradna@horazdovice.charita.cz
web www.horazdovice.charita.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna při Charitě Horažďovice
Palackého 1061 341 01 Horažďovice
 


Odborné sociální poradenství (1314421)


Charita Jindřichův Hradec
 

Poradna pro lidi v nouzi (sídliště U Nádraží 1302, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
etnické menšiny
 

od 18 let

telefon sociální pracovníce 731 402 982
telefon sociální pracovnice 605 849 877
telefon ředitelka 731 604 554
e-mail poradna@jhradec.charita.cz
e-mail ředitelka reditel@jhradec.charita.cz
e-mail ředitelka karolina.pichova@jhradec.charita.cz
e-mail sociální pracovnice sarka.petrakova@jhradec.charita.cz
web www.jindrichuvhradec.charita.cz
 


Odborné sociální poradenství (5053162)


Charita Písek
 

Oblastní poradna Písek (Soukenická 161/12, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
etnické menšiny
 

od 18 let věku

telefon 734 360 974
e-mail oblastniporadna@pisek.charita.cz
web http://pisek.charita.cz
 


Terénní programy (7326754)


Charita Prachatice-Vimperk
 

Most naděje (Vodňanská 375, Prachatice II, 383 01 Prachatice)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

telefon 731 598 765
telefon 731 608 811
e-mail most.nadeje@ptv.charita.cz
web www.ptv.charita.cz
 


Odborné sociální poradenství (7064173)


Charita Třeboň
 

Občanská poradna (Vitorazská 77, 378 10 České Velenice)
Občanská poradna (Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 777 566 971
e-mail info@trebon.charita.cz
web http://www.trebon.charita.cz
 


Osobní asistence (9050590)


Chytrá Péče, s.r.o.
 

Dohledové centrum Chytré péče (Opatovická 1314/9, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
Chytrá péče (Štěpánská 539/9, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2)
Kontaktní místo Chytré péče (Hybešova 985/30, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 80012411
web www.chytrapece.cz
Adresa kontaktního místa:
Kontaktní místo Chytré péče
Hybešova 985/30 Brno-střed, Staré Brno 602 00 Brno 2
 


Tísňová péče (6185901)


Chytrá Péče, s.r.o.
 

CHYTRÁ PÉČE (Opatovická 1314/9, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
CHYTRÁ PÉČE (Štěpánská 539/9, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 800 124 111
e-mail rostislav.haufer@chytrapece.cz
web www.chytrapece.cz
Adresa kontaktního místa:
CHYTRÁ PÉČE
Opatovická 1314/9 Praha 1-Nové Město 110 00 Praha 1
 


Odborné sociální poradenství (8650504)


ICOS Český Krumlov, o.p. s.
 

BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PERAGRAFY (Žižkovo náměstí 40, 374 01 Trhové Sviny)
BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY (Nové Hrady 244, 373 33 Nové Hrady v již.Čechách)
BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY (5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1)
BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY (Šumavská 1, 382 11 Větřní)
BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY (Náměstí 70, Kaplice, 382 41 Kaplice 1)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 380 712 202
fax 380 712 202
e-mail icos@krumlov.cz
web http://www.icos.krumlov.cz
 


Odborné sociální poradenství (1144917)


In IUSTITIA, o.p.s.
 

In IUSTITIA, o.p.s. (Eliášova 467/28, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6)
Poradna Justýna Brno (Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon terén 773 177 636
telefon 800 922 922
e-mail terén poradna@in-ius.cz
e-mail in-ius@in-ius.cz
web www.in-ius.cz
Adresa kontaktního místa:
In IUSTITIA, o.p.s.
Eliášova 467/28 Praha 6-Bubeneč 160 00 Praha 6
 


Odborné sociální poradenství (7998175)


InBáze, z. s.
 

InBáze, z.s. - Odborné sociální poradenství (Legerova 357/50, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
InBáze, z.s. - Odborné sociální poradenství (Krumlovská 527/4, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

- dorost (od 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

telefon (+420) 739 037 353
fax 224 941 415
e-mail ourednikova@inbaze.cz
e-mail info@inbaze.cz
e-mail zpevak@inbaze.cz
web www.inbaze.cz
Adresa kontaktního místa:
InBáze, z.s. - Odborné sociální poradenství
Legerova 357/50 Praha 2-Vinohrady 120 00 Praha 2
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (6141389)


InBáze, z. s.
 

InBáze, z..s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze (Legerova 357/50, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
InBáze, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze (Krumlovská 527/4, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

- děti předškolního věku (od 5 let), mladší děti (7 - 10 let), starší dětí (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

telefon (+420) 739 037 353
fax 224 941 415
e-mail info@inbaze.cz
e-mail zpevak@inbaze.cz
e-mail ourednikova@inbaze.cz
web www.inbaze.cz
 


Odborné sociální poradenství (8086240)


Integrační centrum Praha o.p.s.
 

Integrační centrum Praha (Žitná 1574/51, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
Integrační centrum Praha (Zázvorkova 2007/6, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515)
Integrační centrum Praha (Kučerova 727/3, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98)
Integrační centrum Praha (Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 775 771 944
e-mail socialni@icpraha.com
web www.icpraha.com
Adresa kontaktního místa:
Integrační centrum Praha
Žitná 1574/51 Praha 1-Nové Město 110 00 Praha 1
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (9483646)


Komunikujeme o.p.s.
 

Komunikujeme o.p.s. - SAS Plzeň (Bendova 1103/14, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

telefon 777 263 731
e-mail komunikujeme@komunikujeme.eu
web www.komunikujeme.eu
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (2847829)


Komunikujeme o.p.s.
 

Komunikujeme o.p.s. - SAS Praha (Makovského 1177/1, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618)
Komunikujeme o.p.s. - SAS Praha (Rostovská 16/20, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

telefon 777 263 731
e-mail komunikujeme@komunikujeme.eu
web www.komunikujeme.eu
Adresa kontaktního místa:
Komunikujeme o.p.s. - SAS Praha
Rostovská 16/20 Praha 10-Vršovice 101 00 Praha 101
 


Odborné sociální poradenství (2249180)


La Strada Česká republika, o.p.s.
 

Poradenské centrum La Strada Česká republika (adresa zařízení nebyla zveřejněna)
Nízkoprahová poradna (adresa zařízení nebyla zveřejněna)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

bez omezení věku

telefon 222 721 810
e-mail lastrada@strada.cz
web www.strada.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradenské centrum La Strada Česká republika
 


Telefonická krizová pomoc (3971849)


La Strada Česká republika, o.p.s.
 

Informační a SOS linka (adresa zařízení nebyla zveřejněna)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

telefon 222 717 171
e-mail pomoc@strada.cz
web www.strada.cz
 


Terénní programy (2299367)


La Strada Česká republika, o.p.s.
 

Terénní program La Strada (adresa zařízení nebyla zveřejněna)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

bez omezení věku

telefon 222 721 810
e-mail lastrada@strada.cz
web www.strada.cz
 


Odborné sociální poradenství (8169226)


LUMA MB, z.s.
 

Poradna LUMA (Nerudova 691/19, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)
Poradna LUMA (Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště)
Poradna LUMA (Václavkova 1115, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon telefonické konzultace ve ST 19:00-21:00 774 607 840
telefon pro objednání a konzultace 777 107 951
telefon pro objednání a konzultace 777 107 950
telefon pro objednání a konzultace 777 107 953
telefon pro objednání a konzultace 774 427 557
telefon vedoucí služby 774 607 840
telefon pro objednání a konzultace 774 428 192
telefon telefonické konzultace ve ST 19:00-21:00 774 607 557
e-mail luma@luma-mb.cz
web www.luma-mb.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradna LUMA
Nerudova 691/19 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav 1
 


Odborné sociální poradenství (4156426)


MELA, o.p.s.
 

Mela, o.p.s. (Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany)
Poradna MELA (Jeronýmova 632, Kolín IV, 280 02 Kolín 2)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 736 620 819
e-mail kratina@melaops.cz
Adresa kontaktního místa:
Poradna MELA
Jeronýmova 632 Kolín IV 280 02 Kolín 2
 


Odborné sociální poradenství (2795337)


META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
 

Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (Žerotínova 1124/35, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 777 756 858
e-mail heinrich@meta-ops.cz
web www.meta-ops.cz
 


Odborné sociální poradenství (8491792)


Most pro o.p.s.
 

Občanská poradna a poradna pro cizince (Karla Lidického 1213, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
osoby komerčně zneužívané
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon Pardubice 467 771 170
e-mail info@mostpro.cz
web www.mostpro.cz
 


Odborné sociální poradenství (5832071)


Most pro o.p.s.
 

Poradna pro cizince (17. listopadu 216, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon Pardubice 467 771 170
telefon Pardubice 773 223 453
e-mail info@mostlp.eu
web www.mostlp.eu
 


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (8209086)


Neposeda z.ú.
 

HoPo (Sokolovská 971/193, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 

Primární cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 9 - 26 let.

telefon 778 713 719
e-mail becho@neposeda.org
e-mail hopaci@neposeda.org
web http://www.neposeda.org
 


Sociální rehabilitace (5874017)


Nový Prostor, z.ú.
 

NOVÝ PROSTOR BRNO (Příční 111/4, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby s tělesným postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 545 217 297
e-mail dcbrno@novyprostor.cz
web www.novyprostor.cz
 


Sociální rehabilitace (7271133)


Nový Prostor, z.ú.
 

NOVÝ PROSTOR PRAHA (Řeznická 656/14, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby s tělesným postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 222 233 309
e-mail dagmar.kocmankova@novyprostor.cz
web www.novyprostor.cz
 


Odborné sociální poradenství (8847618)


OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
 

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. (Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany)
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. (Koterovská 640/41, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon Plzeň 377 456 468
telefon Plzeň 777 964 563
telefon Dobřany 777 944 563
e-mail poradna@opplzen.cz
Adresa kontaktního místa:
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Koterovská 640/41 Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí 326 00 Plzeň 26
 


Odborné sociální poradenství (4147691)


Občanská poradna Praha, z.s.
 

Občanská poradna Praha (Jakubská 676/3, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1)
Občanská poradna Praha (Veleslavínská 48/39, Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon Veleslavínská, Praha 6 235 312 939
telefon Jakubská, Praha 1 222 310 110
e-mail op.praha1@seznam.cz
web http://www.obcanskeporadny.cz
 


Odborné sociální poradenství (9445527)


Oblastní charita Chrudim
 

Občanská poradna Chrudim (Radoušova 1420, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 704 675 408
e-mail poradna@charitachrudim.cz
web www.chrudim.charita.cz
 


Odborné sociální poradenství (3429970)


Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (Hellichova 632/11b, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

telefon 222 267 545
e-mail praha1@cervenykriz.eu
web www.cckpraha1.cz
 


Odborné sociální poradenství (3673830)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (sady Pětatřicátníků 48/33, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

služba je poskytována osobám od 6-ti let věku

telefon 604 809 165
e-mail opu.plzen@opu.cz
web www.opu.cz
 


Odborné sociální poradenství (2319414)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (Josefská 504/8, Brno-město, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon 543 210 443
fax 543 210 443
e-mail opu.brno@seznam.cz
web http://www.opu.cz
 


Odborné sociální poradenství (2890050)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Odborné sociální poradenství (Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2)
OPU Praha (Poděbradská 173/5, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon 730 158 781
telefon 775 553 188
telefon 225 295 515
telefon 730 158 779
fax 233 371 258
e-mail opu@opu.cz
web http://www.opu.cz
 


Domy na půl cesty (8692294)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Podporované bydlení pro mladé uprchlíky (Irvingova 690/3, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98)
Podporované bydlení pro mladé uprchlíky (Plzeňská 445/215, Praha 5-Košíře, 150 00 Praha 5)
 

pobytové
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)

telefon 722 103 859
telefon 730 158 779
fax 233 371 258
e-mail opu@opu.cz
web http://www.opu.cz
Adresa kontaktního místa:
Podporované bydlení pro mladé uprchlíky
Irvingova 690/3 Praha 14-Černý Most 198 00 Praha 98
 


Terénní programy (3647727)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

OPU Brno (Josefská 504/8, Brno-město, 602 00 Brno 2)
OPU Hradec Králové (Hradec Králové č.ev. 1620, 500 02 Hradec Králové 2)
OPU Ostrava (Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2)
OPU Praha (Poděbradská 173/5, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon Ostrava 604221035
telefon Hradec Králové 733121186
telefon Praha a Střední Čechy 730158779
telefon Brno 731448938
e-mail Hradec Králové opu.hradeckralove@opu.cz
e-mail Ostrava opu.ostrava@opu.cz
e-mail Praha a Střední Čechy opu@opu.cz
e-mail Brno opu.brno@opu.cz
web www.opu.cz
 


Terénní programy (4707716)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (sady Pětatřicátníků 48/33, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

telefon 604 809 165
e-mail opu.plzen@opu.cz
web www.opu.cz
 


Sociální rehabilitace (1394348)


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (Poděbradská 173/5, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

Služba je poskytována osobám od 18-ti do 64 let.

telefon 730 158 779
fax 233 371 258
e-mail opu@opu.cz
web www.opu.cz
 


Odborné sociální poradenství (5373127)


Poradna pro integraci, z.ú.
 

PORADNA PRO INTEGRACI (Velká Hradební 619/33, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

bez omezení věku

telefon 475 216 536
e-mail usti@p-p-i.cz
web http://www.p-p-i.cz
 


Odborné sociální poradenství (9097296)


Poradna pro integraci, z.ú.
 

PORADNA PRO INTEGRACI (Opletalova 921/6, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

bez omezení věku

telefon 603 281 269
e-mail praha@p-p-i.cz
web http://www.p-p-i.cz
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (6872780)


Poradna pro integraci, z.ú.
 

PORADNA PRO INTEGRACI (Opletalova 921/6, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
 

bez omezení věku

telefon 603 281 269
e-mail praha@p-p-i.cz
web www.p-p-i.cz
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (6917580)


Poradna pro integraci, z.ú.
 

PORADNA PRO INTEGRACI (Velká Hradební 619/33, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
 

bez omezení věku

telefon 475 216 536
e-mail usti@p-p-i.cz
web www.p-p-i.cz
 


Odborné sociální poradenství (4963723)


Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
 

Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti (Radniční 23/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2)
Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti (U Kanálky 1559/5, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti (Zolova 502/2, Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7)
Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti (V Pražské bráně 71, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1)
Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti (Fügnerova 59/20, 400 04 Trmice)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby v krizi
pachatelé trestné činnosti
senioři
etnické menšiny
 

služba je poskytována klientům od 15-ti let věku

telefon 774 218 568
e-mail iva.ptacnikova@poradna-prava.cz
e-mail poradna@poradna-prava.cz
web www.poradna-prava.cz
 


Odborné sociální poradenství (8042930)


Renata Nekolová
 

Linka důvěry SOS (Čechova 778, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 326 741 481
fax 326 741 481
e-mail linka.duvery-mb@centrum.cz
web www.linka-duvery-mb.cz
 


Telefonická krizová pomoc (2775351)


Renata Nekolová
 

Linka důvěry SOS (Čechova 778, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 326 741 481
fax 326 741 481
e-mail linka.duvery-mb@centrum.cz
web www.linka-duvery-mb.cz
 


Odborné sociální poradenství (3461228)


Respondeo, z. s.
 

Občanská poradna Respondeo (Boleslavská 34/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1)
Občanská poradna Respondeo (Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky)
Občanská poradna Respondeo (Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, 288 02 Nymburk 2)
Občanská poradna Respondeo (náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice)
Občanská poradna Respondeo (nám. T.G.Masaryka 1130/18, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1)
Občanská poradna Respondeo (Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové)
Občanská poradna Mnichovo Hradiště (Mírová 1616, 295 01 Mnichovo Hradiště)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

- 18 let a výše

telefon 731 588 632
telefon 325 511 148
e-mail poradna@respondeo.cz
web http://www.respondeo.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna Respondeo
Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk 288 02 Nymburk 2
 


Odborné sociální poradenství (8466886)


Rodina v centru, z.ú.
 

Občanská poradna (Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
etnické menšiny
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 724326889
e-mail vlckova@rodinavcentru.cz
web www.rodinavcentru.cz
 


Terénní programy (8910811)


SANANIM z.ú.
 

Terénní programy SANANIM (Sokolská 1805/26, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

telefon 603 209 948
e-mail street@sananim.cz
web http://www.sananim.cz
 


Odborné sociální poradenství (3991372)


Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
 

Sdružení pro integraci a migraci (Havlíčkovo náměstí 189/2, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

starší 18 let

telefon 224 224 379
e-mail poradna@migrace.com
web www.migrace.com
 


Odborné sociální poradenství (4286903)


Sestřička SOS, z.ú.
 

Poradna SOS (B. Egermanna 354, 473 01 Nový Bor)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 722 974 830
e-mail sos@sestricka.cz
web www.sestrickaSOS.cz
 


Odborné sociální poradenství (9775494)


Společnost Podané ruce o.p.s.
 

Terapeutické centrum na Bratislavské (Bratislavská 250/69, Brno-sever, Zábrdovice, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
etnické menšiny
 

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

telefon 778 705 025
e-mail tcbratislavska@podaneruce.cz
web www.podaneruce.cz
 


Odborné sociální poradenství (5798526)


SPOLEČNOU CESTOU, z.s.
 

Občanská poradna Společnou cestou (Spytihněvova 162/4, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28)
 

ambulantní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 223 011 642
fax 223 011 642
e-mail poradna@spolcest.cz
web http://www.spolcest.cz
 


Odborné sociální poradenství (3867796)


Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj (Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj (Závodu míru 876/3a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj (Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj (Hálkova 171/2, Hodolany, 779 00 Olomouc 9)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj (Pernerova 444, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj (Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (Americká 8/39, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (Žižkova 360, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (Tolstého 1914/15, Jihlava, 586 01 Jihlava 1)
Centrum pro integraci cizinců pro Zlínský kraj (Štefánikova 167, Zlín, 760 01 Zlín 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (U Nemocnice 85, Příbram I, 261 01 Příbram 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (Plánická 174, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (Masarykova 2853, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro pro Zlínský kraj (Nábřeží 268, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj (Děčínská 361/7, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (Jiráskova 208, Nové Město, 337 01 Rokycany 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (Kutnohorská 40, Kolín IV, 280 02 Kolín 2)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj (tř. Václava Klementa 467, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj - detašované pracoviště Uherské Hradiště (Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj - detašované pracoviště Domažlice (Paroubkova 228, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj - detašované pracoviště Cheb (Evropská 1605/8, Cheb, 350 02 Cheb 2)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj - detašované pracoviště Písek (Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj - detašované pracoviště Česká Lípa (Děčínská 361/7, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (T. G. Masaryka 1326, Tachov, 347 01 Tachov 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj (Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1)
Centrum na podporu intergrace cizinců pro Pardubický kraj - detašované pracoviště Litomyšl (J. E. Purkyně 918, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl)
Centrum na podporu cizinců pro Moravskoslezský kraj - detašované pracoviště Opava (Jaselská 552/16, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj - detašované pracoviště Šumperk (Žerotínova 830/63, Šumperk, 787 01 Šumperk 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

bez omezení věku

telefon kraj Vysočina 567212257
telefon Liberecký kraj 482313064
telefon Jihočeský kraj 387202508
telefon Pardubický kraj 466989228
telefon Moravskoslezský kraj 596112626
telefon Olomoucký kraj 608119971
telefon Plzeňský kraj 725874976
telefon Karlovarský kraj 353892559
telefon Středočeský kraj 770 173 135
telefon Zlínský kraj 577018651
e-mail iclitomysl@suz.cz
e-mail Jihočeský kraj icceskebudejovice@suz.cz
e-mail icopava@suz.cz
e-mail Středočeský kraj icmladaboleslav@suz.cz
e-mail Pardubický kraj icpardubice@suz.cz
e-mail Středočeský kraj ickutnahora@suz.cz
e-mail Olomoucký kraj icolomouc@suz.cz
e-mail Liberecký kraj icliberec@suz.cz
e-mail Plzeňský kraj icplzen@suz.cz
e-mail kraj Vysočina icjihlava@suz.cz
e-mail Středočeský kraj icpribram@suz.cz
e-mail Karlovarský kraj ickarlovyvary@suz.cz
e-mail Středočeský kraj icbenesov@suz.cz
e-mail Zlínský kraj iczlin@suz.cz
e-mail Moravskoslezský kraj icostrava@suz.cz
e-mail Středočeský kraj ickladno@suz.cz
e-mail icceskebudejovice@suz.cz
web Plzeňský kraj http://integracnicentra.cz/PlzenskyKraj/PlK.aspx
web Jihočeský kraj http://integracnicentra.cz/JihoceskyKraj/JK.aspx
web Zlínský kraj www.integracnicentra.cz/ZlinskyKraj/ZK.aspx
web Karlovarský kraj www.integracnicentra.cz/KarlovarskyKraj/kk.aspx
web Liberecký kraj www.integracnicentra.cz/LibereckyKraj/LK.aspx
web Pardubický kraj http://integracnicentra.cz/PardubickyKraj/PaK.aspx
web Olomoucký kraj www.integracnicentra.cz/OlomouckyKraj/OK.aspx
web kraj Vysočina http://integracnicentra.cz/KrajVysocina/KV.aspx
web Středočeský kraj http://www.integracnicentra.cz/StredoceskyKraj/SCK.aspx
web Moravskoslezský kraj www.integracnicentra.cz/MoravskoslezskyKraj/MSK.aspx
Adresa kontaktního místa:
Centrum na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj
Závodu míru 876/3a Stará Role 360 17 Karlovy Vary 17
 


Azylové domy (2795393)


Statutární město Brno
 

Azylový dům pro mládež (Celní 15/3, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39)
Azylový dům pro mládež (Vídeňská 14/78, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39)
 

pobytové
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
 

Osoby od 15 do 26 let.

telefon 543 210 670
fax 543 241 232
e-mail gajdziok.jan@brno.cz
web www.socialniprevence.cz
web www.brno.cz
Adresa kontaktního místa:
Azylový dům pro mládež
Celní 15/3 Brno-střed, Štýřice 639 00 Brno 39
 


Telefonická krizová pomoc (8320841)


Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.
 

Linka důvěry České Budějovice, o.p.s. (Nádražní 105/47, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 387313030
e-mail spramv@gmail.com
web www.rodinnaporadnacb.cz
 


Odborné sociální poradenství (5244438)


Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno (Mečová 368/5, Brno-město, 602 00 Brno 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
 

bez omezení věku

telefon 542 212 657
e-mail info@stp-brno.cz
web www.stp-brno.cz
 


Terénní programy (8557743)


Světlo Kadaň z. s.
 

Terénní program Karlovarsko (Čsl. armády 42, Kadaň, 432 01 Kadaň 1)
Terénní program Karlovarsko (Žluticko) (Pod Strání 467, 364 52 Žlutice)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny
 

od 15 ti let

telefon 725867946
e-mail tpr@svetlokadanzs.cz
web www.svetlokadanzs.cz
Adresa kontaktního místa:
Terénní program Karlovarsko
Čsl. armády 42 Kadaň 432 01 Kadaň 1
 


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7636271)


TADY A TEĎ, o.p.s.
 

TADY A TEĎ (sady Pětatřicátníků 94/27, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
TADY A TEĎ (Plachého 1876/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 724 247 191
e-mail info@tadyated.org
web http://www.tadyated.org
Adresa kontaktního místa:
TADY A TEĎ
sady Pětatřicátníků 94/27 Plzeň 3-Jižní Předměstí 301 00 Plzeň 1
 


Terénní programy (3975657)


TADY A TEĎ, o.p.s.
 

TADY A TEĎ (sady Pětatřicátníků 94/27, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
TADY A TEĎ (Plachého 1876/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 724 247 191
e-mail info@tadyated.org
web http://www.tadyated.org
Adresa kontaktního místa:
TADY A TEĎ
sady Pětatřicátníků 94/27 Plzeň 3-Jižní Předměstí 301 00 Plzeň 1
 


Odborné sociální poradenství (8175687)


Ústav Chytré péče z.ú.
 

Centrum chytré podpory (Opatovická 1314/9, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
Centrum chytré podpory (Hybešova 985/30, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2)
Centrum chytré podpory (Štěpánská 539/9, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 607013842
e-mail jelenova@uspe.cz
web https://www.uspe.cz/
 


Sociální rehabilitace (8141398)


Ústav Chytré péče z.ú.
 

Aktivní život (Opatovická 1314/9, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)
Aktivní život (Hybešova 985/30, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2)
Aktivní život (Štěpánská 539/9, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 607013842
e-mail jelenova@uspe.cz
web https://www.uspe.cz/
 


Odborné sociální poradenství (5826609)


Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
 

Občanská poradna Vsetín (Jiráskova 419, Vsetín, 755 01 Vsetín 1)
Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín (6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1)
Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín (Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov)
Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín (Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice)
Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín (Masarykovo náměstí 177, 766 01 Valašské Klobouky)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

dorost (18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

telefon 774 262 243
e-mail poradna@vkci.cz
e-mail sona.zelikova@vkci.cz
web www.vkci.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna Vsetín
Jiráskova 419 Vsetín 755 01 Vsetín 1
 


Počet nalezených sociálních služeb: 94