Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Seznam sociálních služeb

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 3


Domovy se zvláštním režimem (7295876)


Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
 

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace (Hradská 82, Lukov, 763 17 Lukov u Zlína)
 

pobytové
 

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři
 

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 577911494
fax 577911494
e-mail prochazkova@ds-lukov.cz
web http://www.ds-lukov.cz
 


Domovy se zvláštním režimem (3552661)


"HVĚZDA z.ú."
 

Domov seniorů (Sokolovská 967, Malenovice, 763 02 Zlín 4)
 

pobytové
 

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
 

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 577 113 541
e-mail sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
web http://www.hvezdazu.cz/
 


Domovy se zvláštním režimem (6697699)


NADĚJE
 

Dům pokojného stáří Naděje Zlín (Okružní 5550, Zlín, 760 05 Zlín 5)
 

pobytové
 

osoby s chronickým duševním onemocněním
senioři
 

dospělí (55 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

telefon 575 758 131
e-mail zlin@nadeje.cz
web http://www.nadeje.cz
 


Počet nalezených sociálních služeb: 3