Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Odlehčovací služby (7367225)

Poskytovatel

Zet-My, z.s.
 

08802335 
 

 
 

adresa poskytovatele nebyla zveřejněna
 
Zařízení poskytovatele:
ZET
 

Mgr. Naděžda Škrabalová
 

Náves Svobody 706/8a, Holice, 779 00 Olomouc 9
 

od 7.4.2021
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

terénní
 

od 1.1.2021
 

  • osoby s kombinovaným postižením
    • 1) kombinace mentálního postižení a dalšího přidruženého postižení (např. tělesného, zrakového, sluchového). Přidružené postižení přitom nesmí vyžadovat specifické znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti komunikace (např. znakový jazyk) nebo v jiné oblasti 2) osoby s poruchou autistického spektra (a to v kombinaci s mentálním postižením i bez mentálního postižení)
  • osoby s mentálním postižením
 

  • - mladší děti (6 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let)
 


  • počet klientů - 2
    • okamžitá kapacita - 2 klienti
 

pondělí: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody
úterý: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody
středa: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody
čtvrtek: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody
pátek: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody; o víkendech dle individuální dohody
sobota:
neděle:
 


telefon: 722 152 030
e-mail: zet-my@seznam.cz
web: www.zet-my.cz
 


Olomoucký
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení