Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Telefonická krizová pomoc (6601902)

Poskytovatel

00847267 
 

 
 

Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná 1
 
Zařízení poskytovatele:
Linka důvěry Karviná
 

Mgr. Blanka Falcníková
 

Karola Śliwky 620/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1
 

od 15.1.1995
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

terénní
 

od 15.1.1995
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet hovorů - 1
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 596 318 080
telefon: 777 499 650
e-mail: pro profesní kontakt ld@cepp.cz
web: SKYPE linka.duvery.karvina
web: Linka důvěry www.cepp.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení