Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (7667268)

Elim Vsetín, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 3114720 ,- Kč
2019 4209140 ,- Kč
2017 3676000 ,- Kč
2016 3344900 ,- Kč
2018 4231750 ,- Kč
2020 4314020 ,- Kč
2021 4528080 ,- Kč
 
Technické zabezpečení