Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Sociálně terapeutické dílny (9645565)

Domov pod hradem Žampach

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
23.5.2018 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2019 222000 ,- Kč
2017 297100 ,- Kč
2018 344000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení