Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)

Romodrom o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1387000 ,- Kč
2016 1387000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení