Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (2514201)

Elim Vsetín, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1156000 ,- Kč
2019 3115790 ,- Kč
2017 2697300 ,- Kč
2016 1211000 ,- Kč
2018 3098800 ,- Kč
2020 3078570 ,- Kč
2021 3190080 ,- Kč
 
Technické zabezpečení