Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb

Ke dni: 31.7.2021

Poskytovatel:  Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace


právnická osoba ČR
 
 

00847267 
 

 
 

331 - Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 

Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná 1
 
ředitel: Mgr. Renáta Chytrová
 

telefon asistentka ředitelky 773 751 754
telefon ředitelka 602 177 695
e-mail chytrova@cepp.cz
e-mail Centrum psychologické pomoci cepp@cepp.cz
web Centrum psychologické pomoci www.cepp.cz
 

Zařízení poskytovatele:

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (sídlo poskytovatele)


Mgr. Renáta Chytrová
 

Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Linka důvěry Karviná


Mgr. Blanka Falcníková
 

Karola Śliwky 620/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1

Telefonická krizová pomoc (6601902)
 

Poradna pro náhradní rodinnou péči


Mgr. Andrea Pavlištíková
 

Hornická 2806/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Rodinná a manželská poradna Bruntál


Mgr. Nina Drápalová
 

Jesenická 1757/5, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Rodinná a manželská poradna Frýdek - Místek


Mgr. Hana Nováčková
 

F. Čejky 427, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Rodinná a manželská poradna Karviná


Mgr. Libor Škoda
 

Karola Śliwky 620/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Rodinná a manželská poradna Nový Jičín


Mgr. Martina Kremzerová
 

Štefánikova 826/7, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Rodinná a manželská poradna Opava


Mgr. Jan Svačina
 

Olomoucká 2520/74, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1

Odborné sociální poradenství (6137009)
 

Poskytované služby:

Telefonická krizová pomoc (6601902)


terénní
 

od 15.1.1995
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet hovorů - 1
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 596 318 080
telefon: 777 499 650
e-mail: pro profesní kontakt ld@cepp.cz
web: SKYPE linka.duvery.karvina
web: Linka důvěry www.cepp.cz
 

Odborné sociální poradenství (6137009)


ambulantní
 

od 1.11.1973
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 

bez omezení věku
 


 • počet intervencí (30 min. jednání) - 56
 

pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 15:30
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 15:30
pátek: 8:00 - 14:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 773 751 754
e-mail: cepp@cepp.cz
web: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace http://www.cepp.cz
 
Technické zabezpečení